Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter. 

I tillegg bidrar turlag, turistforeninger, friluftsråd, reiseliv, idrettslag, kommuner osv med en betydelig egeninnsats, også økonomisk. 

Det er utviklet egen manual for turskiltprosjektet som bygger på Merkehåndboka sine anbefalinger. Det er også en egen nettside, www.turskiltprosjektet.no der en finner relevant informasjon knyttet til Turskiltprosjektet. Der er også en liste over anbefalte leverandører på turskilt og informasjonstavler.