Kontakt

Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka og merkehandboka.no.

Har du spørsmål om Merkehåndboka, tilrettelegging og synliggjøring av turruter, ta kontakt med:
Anne-Mari Planke, DNT: anne-mari.planke@dnt.no, tlf 91191811
Morten Dåsnes, FL: morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 
Torgeir Nergaard Berg: torgeir.berg@dnt.no tlf 41103450