Kontakt

Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka og merkehandboka.no.

Har du spørsmål om Merkehåndboka, tilrettelegging og synliggjøring av turruter, ta kontakt med:
Anne-Mari Planke, DNT: anne-mari.planke@dnt.no, tlf 91191811
Morten Dåsnes, FL: morten@friluftsrad.no, tlf 41618459
Torgeir Nergaard Berg: torgeir.berg@dnt.no tlf 41103450

Den norske Turistforening (DNT) og Hytte- og ruteutvalget i DNT har redaksjonsansvaret for Håndbok for DNT Hyttedrift.

Har du spørsmål om håndbok for DNT hyttedrift, ta kontakt med:

Torgeir Nergaard Berg: torgeir.berg@dnt.no tlf 41103450

Anne-Mari Planke, DNT: anne-mari.planke@dnt.no, tlf 91191811