Veileder for turruter på sykkel

Denne veilederen for turruter for terrengsykling og tursykling er en del av Merkehåndboka 2019. Merkehåndboka 2019 består av en trykt felthåndbok og nettstedet merkehandboka.no. Den trykte felthåndboka, Merkehåndboka, omhandler felles grunnlag for turrutearbeidet, omtale av praktisk arbeid ute med vandreruter og en kort omtale av andre turruter. På nettstedet Merkehandboka.no har vi samlet relevant informasjon om planlegging, tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av friluftslivets ferdselsårer og turruter.  Denne veilederen for turruter for terrengsykling og tursykling er en del av Merkehandboka.no.

I veilederen omtales sykkelspesifikk tilrettelegging og merking. Vi gir brukerveiledning for skilting både for tur- og terrengsykkelruter. Videre omtaler vi ulike former for tilrettelegging for terrengsykling og hvilket ansvar det medfører. Tilretteleggingstiltak for tursykling vil ikke omtales spesielt, fordi aktiviteten i hovedsak foregår på allerede etablerte, lett framkommelige grus-, tur- og traktorveier.  Syklister har rett til å bruke alle stier, grus-, tur-  og traktorveier, så lenge det skjer på hensynsfullt vis.