Merkehåndboka

Hva er Merkehåndboka?

Merkehandboka.no er et nettsted for informasjon om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter.

Hvem er Merkehåndboka for?

Målgruppen for Merkehåndboka er friluftslivsorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, friluftsråd, fylkeskommuner, reiselivsdestinasjoner med mer, kort sagt alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel, uavhengig om målet er et lavterskeltilbud i nærmiljøet, en rute for vandring i fjellet eller langs kysten eller for å presentere perlene ved en reiselivsdestinasjon.

Hvem står bak Merkehåndboka?

Merkehåndboka er et omforent resultat av bredt samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter. Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka.

TypeFil/MappeSize

dir
Vedlegg  

pdf
Merkehandbok 2019 3.8M