Kurs

Disse kursene i tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter, er tilpasset innholdet i Merkehåndboka og er ment å gi grunnleggende og god kunnskap om tilrettelegging i naturen. Gjennom en felles opplæring i tilrettelegging og synliggjøring av turruter kan vi sikre god kompetanse og en felles holdning til hvordan dette arbeidet skal foregå.

Turrutestigen består foreløpig av 2 trinn

  • Turrutekurs – tilrettelegging og synliggjøring av turruter (digitalt kurs 1,5 timer)
  • Stikurs (fotrute) (teoridel 3 timer + praktisk del 15 timer)

Det vil også bli utviklet spesifikke turrutekurs for sykkelruter og ro- og padleruter.

Turrutekurs – tilrettelegging og synliggjøring av turruter (digitalt kurs 1,5 timer) 
For å få tilgang til det digitale turrutekurset, kreves en bruker i e-læringsplattformen Motimate. Du kan selv registrere en bruker på denne siden.

Under grupper velger du: Medlemsforening du har tilknytning til eller er nærmest bosatt til
Under rolle velger du: Turruteansvarlig

For å ta kurset kan du benytte nettleser: https://www.motimateapp.com/ eller laste ned appen Motimate gratis. Når du skal logge inn, får du beskjed om å skrive inn ditt MotiSpace. Her skriver du DNT.

Stikurset (fotrute) (teoridel 3 timer + praktisk del 15 timer) 
Stikurset er for alle som skal arbeide praktisk med tilrettelegging og synliggjøring av forruter/ stier.
Kurset består av en teoridel på 3 timer, og i dokumentarkivet under finner du en power point for kursleder til dette kurset.

Ta kontakt med en av følgende angående kursopplegget eller kurs i ditt område:
Anne-Mari Planke, DNT: anne-mari.planke@dnt.no, tlf 91191811
Morten Dåsnes, FL: morten@friluftsrad.no, tlf 41618459
Torgeir Nergaard Berg: torgeir.berg@dnt.no tlf 41103450
Tina Skare: tina.skare@dnt.no tlf 94265375 (digitalt turrutekurs)

TypeFil/MappeSize

dir
Arkiv  

pdf
Kursbevis Stikurs Mal for Skjerm 81k

pdf
Kursbevis Stikurs Mal for Trykking 1.8M

pptx
Stikurs Fotruter 21.2M

docx
Stikurset Kursplan 29.6k