Skiltmanual

Denne Skiltmanualen inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. For mer utfyllende stoff, se Merkehåndboka 2019 (felthåndboka).

Et standardisert skilt signaliserer at her finnes en trygg ferdselsåre for friluftsliv som er merket og skiltet av en ansvarlig organisasjon, friluftsråd eller kommune. Det vil være enkelt å finne fram på ei turrute når skiltingen og informasjonstiltakene følger en kjent og akseptert nasjonal standard. Standarden på turskilt er nedfelt i denne manualen.