Veileder ro- og padleruter

I «Veileder ro- og padleruter» omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter. 
Bakgrunnstoff, råd og standarder som er felles for arbeid med alle typer turruter fins i Merkehåndboka 2019.

Ro- og padleruter er graderte og kartfesta turruter for roing og padling.

Ro- og padleruter skal være kvalitetssikret ved at det er gjennomført en risikoanalyse og graderingen skal følge graderingstabellen i Merkehåndboka.

Ro- og padleruter skal ha et definert utgangspunkt med parkeringsmulighet der det er relevant, informasjonstavle som viser ro- og padleruta og gode forhold for utsetting og opptak av robåt og/eller kajakk.

Det skal være en ansvarlig kommune eller organisasjon for ro- og padleruter

Denne veilederen og graderingssystemet gjelder roing og padling på «flatt vann» – hav og innsjøer.

Det er enighet om å bruke slik felles veiledning, standarder og gradering for ro- og padleruter.