Veileder til gradering

Gradering er en kategorisering av turruter etter hvor krevende de er. Det graderes i 4 kategorier etter hvor krevende turruta er; grønn, blå, rød og svart, der grønn er den enkleste. Gradering av turrutene er valgfritt. Der det er et nettverk av stier som benyttes på ulike måter, kan det ofte være unaturlig å gradere. Dersom man velger å gradere finner dere graderingstabellene for vandreruter her , engelsk versjon her og skiløyper her.
Gradering for terrengsykkel og ro- og padleruter, finner dere i veilederne i Merkehåndboka – ser her.