Stikonferansen 2023

28.-29 mars 2023 • TROMSØ

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal for femte gang arrangere den nasjonale STI-konferansen 28.- 29. mars 2023 i Tromsø. STI-konferansen arrangeres i år i samarbeid med Miljødirektoratet og en lokal arbeidsgruppe med Troms- og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Ishavskysten Friluftsråd, Troms turlag og FNF Troms. 

Mål STI-konferansen 2023:

 • Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
 • Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
 • Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
 • Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
 • Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene

Program 2023

Tirsdag, 28. mars

Kl. 11.00 Åpning v/ Dag Terje Klarp Solvang, DNT og Morten Dåsnes, FL 

Kl. 11.20 Åpningsforedrag v/ statsråd Espen Barth Eide, Klima- og Miljødepartementet

KL. 11.50 Turruter i nord v/ Tine Marie Hagelin, Ishavskysten Friluftsråd

Kl. 12.10 Tilrettelegging i verneområdene v/ Pertti Itkonen, Nature Conservation Manage, Metsähallitus (engelsk foredrag)

Kl. 12.40 Når er nok nok tilrettelegging av utmarka?- med fokus på den umerka stien v/ Rune Benonisen, nasjonalparkforvaltere i Reisa Nasjonalpark.

Kl. 1300 Lunsj og utstillingsbesøk 

Kl. 1430 Stiens rettsvern v/ Fredrik Hoth, advokatfirma Holth og Winge

Kl. 1500 Hvordan ivaretas stiene i et konglomerat av planer og overivrige tilretteleggere? v/ Wenche Pedersen, virksomhetsleder plan og utvikling, Senja kommune.

Kl. 1515 Differensiert tilrettelegging v/ Ingve Birkeland, nasjonalparkforvalter i Ånderdalen nasjonalpark i Senja kommune.

Kl. 1530 Status og videre planer for ferdselsåreprosjektet v/ Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet

Kl. 1545 Samarbeid om turruter gir resultater v/ Tore Abelvik, Kartverket

Kl. 1600 Utstillingsbesøk + befaring/ tur / løpetur/

Kl. 1900 Middag

Onsdag, 29. mars

KL. 0830 Klimaendringer som treffer oss v/ Halvor Dannevig, Vestlandsforskning

Kl. 0910 Når flommen treffer stien v/ Christine Myrseth, FNF Troms

Kl. 0925 Behov for retningslinjer for kartlegging og sikring av naturfare og for midler til klimatilpasninger for stien v/ Ingeborg Wessel Finstad, DNT og Siren Skråmestø Juliussen, DNT

Kl. 0945 Pause

Kl. 1000 Korte innlegg om tilrettelegging

 • Stiskulen v/ Snorre Stener, Miljødirektoratet
 • Vintertilrettelegging av stien v/ Henrik Romsaas, Tromsø Kommune
 • Kyststi Jæren v/ Øystein Dahle, Jæren Friluftsråd
 • Brubygging v/ Pål Tengesdal, Troms Turlag og Kristian Stoll, DNT Oslo og Omegn
 • Godt tilgjengelige turer v/ Helen Adamson, DNT
 • UT.no, Obs-varsler som verktøy v/ Trond Espen Haug, DNT

Kl. 1100 Betaling for bruk av norsk natur? v/ Bente Lier, Norsk Friluftsliv

Kl. 1115 Lunsj med utstillingsbesøk

Kl. 1230 Ansvar og sikkerhet ved tilrettelegging av turruter
v/Anine Eitrem Landmark, Jurist

Kl.1300 Trygge bruer i utmark – hvordan får vi til det? v/
Kristian O. Stoll,
Bruansvarlig Brubygger i DNT og Pål Tengesdal, nevenyttig Brutilsyn i Troms
Turlag

Kl. 1330 Tilrettelegging av turruter og stier i et samisk perspektiv v/ Marit Anne Bongo, Sametinget

Kl. 1400 Postruta over Finnmarksvidda v / Frida Marie Omma Jørgensen, UIT

Kl. 1420 Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning v/Daniel Svensson, Malmö Universitet

Kl. 1500 Avslutning DNT/ FL

KL 1530. SLUTT

Praktisk

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal for femte gang arrangere den nasjonale STI-konferansen 28.- 29. mars 2023 i Tromsø. Konferansen er sentral i vår fellessatsing på stien og en viktig oppfølging av arbeidet med et nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i kommunene i samsvar Friluftslivsmeldinga og Handlingsplanen for friluftsliv.

Konferansen arrangeres på Scandic Ishavshotel i Tromsø. 
Startdato: 28. mars kl. 11:00. Sluttdato: 29. mars kl. 15:30.

Mål for STI-konferansen 2023:
– Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
– Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
– Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
– Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
– Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene

Målgruppen for konferansen omfatter alle fra beslutningstakere til praktikere:

 • Nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner
 • Turistforeninger, friluftsråd og andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med sti og turruter 
 • Fylkeskommunene og interesserte kommuner
 • Ressurspersoner i arbeidet med sti og turruter 

Priser for konferanse (uten overnatting): 
Konferanse inkl. middag. Kr 3.000
Konferanse uten middag. Kr 2.500
Konferanse dag 1: kr 1.300
Konferanse dag 1 inkl. middag: 1.900
Konferanse dag 2: 1.300

Spesialpriser for fulltidsstudenter: Nærmere informasjon fås ved henvendelse til post@friluftsrad.no

Deltakerliste: Alle deltakere legges inn i en felles deltakerliste som blir delt i oppsummeringen. Si fra om du ikke ønsker å stå i denne listen. 

Påmeldingen er bindende og eventuell refusjon kan ikke påregnes.

Utstilling: Det vil være mulighet for utstilling i tilknytning til konferansen. Ta kontakt for avtale om plass, utstyr og pris innen 13.02.23. post@friluftsrad.no

Deltakerne må selv bestille overnatting. Denne prisen kommer i tillegg til konferanseprisen. 
Pris kr 1790 i enkeltrom og 1990 for dobbeltrom.

For å booke gjør man følgende:
– Gå inn på www.scandichotels.com / www.scandichotels.no
– Velg Riktig Hotell (Scandic Ishavshotel)

Arkiv