Stikonferansen 2023

Ble avviklet 28.-29 mars 2023 • TROMSØ

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) arrangerte for femte gang den nasjonale STI-konferansen 28.- 29. mars 2023 i Tromsø. STI-konferansen arrangeres i år i samarbeid med Miljødirektoratet og en lokal arbeidsgruppe med Troms- og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Ishavskysten Friluftsråd, Troms turlag og FNF Troms. Neste stikonferanse avvikles 2026

Mål STI-konferansen 2023:

  • Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
  • Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
  • Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
  • Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
  • Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene

Program 2023

PROGRAM TIRSDAG 28. MARS

 

10.00   Registrering

 

11.00   Åpning v Dag Terje Klarp Solvang, DNT og
Morten Dåsnes, FL

 

Møteleder: Dag Terje
Klarp Solvang, DNT

            Velkommen til Tromsø, varaordfører Marlene Berntsen
Bråten

11.20   Åpningsforedrag, Klima- og miljøminister
Espen Barth Eide

11.50   Tromsø! Verdens nest beste kommune for natur glade mennesker, Henrik Romsaas, Tromsø
Kommune

12.10   Tilrettelegging i verneområdene. Pekka
Sulkava, Metsähallitus (engelsk foredrag)

12.40   Hvilken sti fører oss til målet? Strategier
for tilrettelegging i naturområder. Rune Benonisen, Nasjonalparkforvalter Reisa
nasjonalpark

13.00   Lunsj og utstillingsbesøk

 

Møteleder: Morten Dåsnes,
FL

14.30   Stiens rettsvern. Fredrik Holth,
advokatfirmaet Holth og Winge

15.00   Hvordan ivaretas stien i et konglomerat av planer
og overivrige tilretteleggere? Wenche Pedersen, virksomhetsleder plan og
utvikling, Senja kommune

15.15   Gir differensiert tilrettelegging gode
friluftslivsopplevelser for alle i Ånderdalen nasjonalpark? Ingve Birkeland,
nasjonalparkforvalter Ånderdalen nasjonalpark.

15.30   Status og videre planer for
ferdselsåreprosjektet. Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet.

15.45   Samarbeid om turruter gir resultater. Tore
Abelvik, Kartverket.

16.00   Utstillingsbesøk

17.00   Befaring

19.00   Middag

 

 

To befaringsmuligheter:

1.      Fugletur, frammøte i resepsjonen
16.30.

Kontaktpersoner: Magne Vegard Hestem, Tromsø kommune og Tine
Marie Hagelin, Ishavskysten Friluftsråd.

Velkommen til en vandring langs byens sjøkant hvor vi
ser på sjøfuglene som hekker i bybildet. Vandringen ender opp ved vårt urbane
fuglefjell ved Tromsø Kunstforening. Her har kommunen, NINA og kunstnere sammen
utviklet mobile fuglefjell som et hekke-tilbud til den utrydningstrua sjøfuglen
krykkja. Flere våryre par av krykkja har sjekket inn på hotellet, så her kan vi
nyte synet av den vakre fuglen på nært hold. Gode vintersko og ytterklær
anbefales.

 

2.      Løpetur,
frammøte i resepsjonen 17.00

Kontaktperson: Henrik
Romsaas, Tromsø Kommune

8 km guidet
løpetur i rolig pratetempo langs Strandpromenaden fra sentrum via Sydspissen
turvei og til magiske Telegrafbukta. Returen følger traseen til MSM
Mørketidsløpet tilbake til sentrum. Brodder ikke nødvendig, men sko med
god såle. Varighet ca 1 t. 

PROGRAM ONSDAG 29. MARS

 

Møteleder: Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet

08.30   Klimaendringer som treffer oss. Halvor Dannevig, Vestlandsforskning

09.10   Når flommen treffer stien. Christine Myrseth, Forum for natur og friluftsliv Troms

09.25   Klimatilpasning av stien. Ingeborg Wessel Finstad og Siren Skråmestø Juliussen, DNT.

09.45   Pause

10.00   Korte innlegg om tilrettelegging

·       Stiskulen. Snorre Stener. Miljødirektoratet

·       Vintertilrettelegging av stien. Henrik Romsaas. Tromsø kommune.

·       Kyststi Jæren. Øystein Dahle, Jæren Friluftsråd

·       Brubygging. Kristian Stoll, DNT Oslo og Omegn

·       Godt tilgjengelige turer. Helen Adamson, DNT.

·       UT.no – Obs-varsler som verktøy. Trond Espen Haug. DNT.

11.00   Betaling for bruk av norsk natur? Bente Lier, Norsk Friluftsliv.

11.15   Lunsj og utstillingsbesøk

 

Møteleder: Anne-Mari Planke, DNT

12.30   Ansvar og sikkerhet ved tilrettelegging av turruter. Anine Eitrem Landmark. Jurist.

13.00   Trygge bruer i utmark – hvordan får vi til det? Kristian O Stoll. Bruansvarlig brubygger i DNT, og Pål Tengesdal, nevenyttig Brutilsyn i Troms Turlag.

13.30   Tilrettelegging av turruter og stier i et samisk perspektiv. Marit Anne Bongo. Sametinget.

14.00   Postruta over Finnmarksvidda. Frida Marie Omma Jørgensen. UiT Norges arktiske universitetet.

14.20   Rörelsesarvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvförvaltning. Daniel Svensson, Malmö universitet

15.00   Avslutning. Dag Terje Klarp Solvang, DNT, Morten Dåsnes, FL

15.30   Slutt

 

16.00   Møte for skiltleverandører

Praktisk

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal for femte gang arrangere den nasjonale STI-konferansen 28.- 29. mars 2023 i Tromsø. Konferansen er sentral i vår fellessatsing på stien og en viktig oppfølging av arbeidet med et nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i kommunene i samsvar Friluftslivsmeldinga og Handlingsplanen for friluftsliv.

Konferansen arrangeres på Scandic Ishavshotel i Tromsø. 
Startdato: 28. mars kl. 11:00. Sluttdato: 29. mars kl. 15:30.

Mål for STI-konferansen 2023:
– Sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
– Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
– Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
– Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng
– Styrke fokuset på klimatilpasninger og sikkerhet langs turrutene

Målgruppen for konferansen omfatter alle fra beslutningstakere til praktikere:

  • Nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner
  • Turistforeninger, friluftsråd og andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med sti og turruter 
  • Fylkeskommunene og interesserte kommuner
  • Ressurspersoner i arbeidet med sti og turruter 

Priser for konferanse (uten overnatting): 
Konferanse inkl. middag. Kr 3.000
Konferanse uten middag. Kr 2.500
Konferanse dag 1: kr 1.300
Konferanse dag 1 inkl. middag: 1.900
Konferanse dag 2: 1.300

Spesialpriser for fulltidsstudenter: Nærmere informasjon fås ved henvendelse til post@friluftsrad.no

Deltakerliste: Alle deltakere legges inn i en felles deltakerliste som blir delt i oppsummeringen. Si fra om du ikke ønsker å stå i denne listen. 

Påmeldingen er bindende og eventuell refusjon kan ikke påregnes.

Utstilling: Det vil være mulighet for utstilling i tilknytning til konferansen. Ta kontakt for avtale om plass, utstyr og pris innen 13.02.23. post@friluftsrad.no

Deltakerne må selv bestille overnatting. Denne prisen kommer i tillegg til konferanseprisen. 
Pris kr 1790 i enkeltrom og 1990 for dobbeltrom.

For å booke gjør man følgende:
– Gå inn på www.scandichotels.com / www.scandichotels.no
– Velg Riktig Hotell (Scandic Ishavshotel)

Arkiv