Stikonferansen 2021

«Rett sti på rett sted»

16.-17. mars 2021 • Digital konferanse

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) arrangerer nasjonal Stikonferanse annet hvert år. Neste Stikonferanse er planlagt i Drammen 16.-17. mars 2021 i samarbeid med Miljødirektoratet, Viken fylkeskommune, Drammen kommune og DNT Drammen og omegn.

Påmeldingsfrist innen 15. mars.

Rett sti på rett sted

Stikonferansen skal være en felles møteplass for alle som arbeider med stier i vid betydning (friluftslivets ferdselsårer); i offentlig forvaltning, frivilligheten og næringsliv, lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har disse hovedmålene for Stikonferansen:

• Sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
• Øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning
• Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
• Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng

Program

Tirsdag, 16. mars

10.00  Åpning v/ Dag Terje Klarp Solvang, DNT og Morten Dåsnes, FL
Åpningshilsen v/ Erna Solberg, Statsminister
10.10  Rett sti på rett sted v/ Ellen Hambro, Direktør i Miljødirektoratet
10.30  Stien som kulturminne v/ Hanna Geiran, Riksantikvar
10.50  Pause
11.00  Ferdselsåreprosjektet v/ Marit Birkeland, Miljødirektoratet
11.15  Turruteplaner i Nærøysund kommune
              v/ Anne Lene Gregersen og Ragnhild Wendelbo Melgård
11.30  Lokalt sti- og turrutearbeid
            v/ Viken fylkeskommune, Drammen kommune, DNT Drammen og omegn
12.00  Pause
12.30  Hva vet vi om bruken av turrutene v/ Vegard Gundersen NINA
13.00  Debatt: Rett sti på rett sted

                Deltakere: Miljødirektoratet, FL, DNT, NINA, Viken Fylkeskommune

13.45   Avslutning

Onsdag, 17. mars

09.00    Åpning
09.05    Tanker om stier v/ Stein P. Aasheim
09.30    Nytt fra forskningsfronten
09.30   Hvordan kan klimaendringer påvirke stivandring?
v/ Halvor Dannevig, Vestlandsforskning og Bjørn Vidar Vangelsten,
Nordlandsforskning
10.00   Meninger om slitasje og tilrettelegging av stien?
Undersøkelser gjort langs Pilegrimsleden v/ Mattias Jansson, Pilegrimsleden
Undersøkelser gjort på Vettakollen v/ Konstantin Anchin (NMBU)
10.30   Pause
10.50   Kurs og utdanning
10.50    Studietilbud i stibygging v/ Per Olve Tobiassen, prosjektleder, Fagskolen Tinius Olsen og Lars W Jenssen, styreleder, Opplysningskontoret for terrengsykling
11.00    Stibyggjarskulen v/ Snorre Stener, Miljødirektoratet
11.10    Nytt kurs og opplæringsprogram fra Merkehåndboka v/ Tina Skare, DNT
11.20    Praktisk
11.20   Bro og brobygging v/ Christian Stoll, DNT Oslo og Omegn 
11.40    Opprusting av turrutebasen v/ Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger Kommune
11.40    Fond for kompensasjon for friluftsliv i store utbyggingsprosjekt – hensikt og forvaltning
            v/ Knut Sørgaard, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
11.50    Stien videre v/ Dag Terje Klarp Solvang, DNT og Morten Dåsnes, FL
12.15    Avslutning

Praktisk

STIKONFERANSEN 2021

STI-konferansen 16.-17. mars arrangeres kun digitalt, fra 09.00 – ca 13.00 hver av dagene.

Påmeldingsfrist innen 15. mars.

Presentasjonsarkiv

Presentasjonar 2019

Sherpasti – Margrete Rabås

Sherpasti Margrete Rabås, Tromsø kommune Jeg vil dele erfaringer fra tre år med sherpasti-bygging i Tromsø. Sherpatrappa i Tromsø går i traseen til den gamle,

Les mer »
Presentasjonar 2019

Stibygging – Roald Eidsheim

Stibygging Roald Eidsheim, Daglig leder, Rekkje Stiutvikling Hvorfor bygger vi stier? Som terrengsyklister bygger vi hovedsakelig stier fordi vi liker å sykle på gode stier

Les mer »
Presentasjonar 2019

Stirydding – Bella Engen

STIRYDDING BELLA ENGEN, DNT I Den Norske Turistforeningen, som i alle andre frivillige lag og foreninger, er dugnad en forutsetning for å kunne tilby et

Les mer »