Symboler

Kartverket har ansvar for symbolstandarden for friluftsliv, idrett og beredskap. Se mer informasjon om dette på merkehandboka.no. Disse symbolene kan brukes på skilt og informasjonstavler i terrenget, samt i informasjonsmateriell som turkart, brosjyrer og nettsider.

Last ned symbolpakken hos kartverket her.

Symbolene i Merkehåndboka viser følgende aktiviteter: