Merkehåndbok for Pilegrimsleden

Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim er en veileder til fylker, kommuner og merkemannskaper langs pilegrimsleder med Nidarosdomen i Trondheim som mål, og forankret til historien om St.Olav. Merkehåndboka omhandler temaene merking, skjøtsel og planlegging.

Foto Mattias Jansson, Nasjonalt pilegrimssenter