Turkort

Turkort er en liten «flyer» som egner seg til å stå i kassa på «super’n», i hotellresepsjonen eller til utdeling i postkassene i nærmiljøet. Turkortet viser turer i nærmiljøet der du bor, der du er gjest eller på besøk eller der du er på ferie, kurs eller annet opphold

Turkortet lages i format 100 x 210 mm og et eksempel presenteres her:

Forside

 1. Tittel på turområdet
 2. Tursymbol (nøytralt)
 3. Kommunevåpen til den kommunen der (hovedparten av) turruta ligger
 4. Tre bilder
 5. Navn på turruta med avstand og (gradert) tursymbol
 6. Turbeskrivelse 1: Om stedet; lokalhistorikk, natur, kultur. Skriv så folk får lyst å gå på tur!
 7. Beskrivelse av adkomst m/kollektivtransport. Beskrivelse av parkering m.m. Eventuelle andre fasiliteter
 8. Oversikt over gradering av aktuelle tursymboler med kort forklaring
 9. Turrutas høydeprofil
 10. Turkortutgiverens navn (logo)

Bakside

 1. Kartutsnitt/turkart
 2. Turløype inntegnet
 3. Start- og endepunkt
 4. Tegn-/symbolforklaring til kartet
 5. Utsnitt av norgeskart med referanse til det aktuelle turområdet
 6. Turbeskrivelse 2: Teknisk beskrivelse av veiforhold, stier og terreng. Utfordrende punkter. Tips om hva man kan gjøre underveis. Utsiktspunkter, rasteplasser etc.
 7. Opplysninger om andre turer i nærheten
 8. Kontaktinformasjon til utgiver + viktige nettsteder
 9. Logoer til finansiører
 10. Sikkerhet: Standard informasjon på norsk (bokmål, nynorsk eller samisk) og engelsk settes inn i egen rød ramme med Røde Kors-symbolet – se eksempeltavle, pkt 2.5. Særlige forhold knyttet til sikkerhet på de aktuelle turrutene settes også inn i denne røde rammen.