Stikonferansen

Stirydding – Bella Engen

STIRYDDING

BELLA ENGEN, DNT

I Den Norske Turistforeningen, som i alle andre frivillige lag og foreninger, er dugnad en forutsetning for å kunne tilby et attraktivt tilbud. Uten dugnadsinnsatsen ville turmulighetene i Norge sett ganske annerledes ut.

DNT Oslo og Omegns Dugnadsgruppe er et stort dugnadsmiljø i DNT. Vi bidrar med å vedlikeholde ca. 4000 km sommerruter i fjellet. Typiske oppgaver på en sti-og vardedugnad er:

  • bygging av varder
  • klipping samt oppsett av stopler
  • oppsett av skilt

Samtidig gir det å være med på dugnad innpass i et flott felleskap hvor man gjennom lagarbeid bidrar til at turnettverket i Norge blir opprettholdt, samtidig som man gjør en jobb som blir høyt verdsatt av veldig mange. Det å være med på dugnad i fjellet gir utfordringer og er motiverende på mange plan. Og mye moro er det også!

[x_button shape=”square” size=”mini” float=”none” href=”http://stikonferansen.no/wp-content/uploads/2019/04/Stirydding-Bella-Engen-DNT.pdf” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover”]Last ned presentasjon[/x_button]