Stikonferansen

Sherpasti – Margrete Rabås

Sherpasti

Margrete Rabås, Tromsø kommune

Jeg vil dele erfaringer fra tre år med sherpasti-bygging i Tromsø. Sherpatrappa i Tromsø går i traseen til den gamle, og mye brukte turstien opp Aksla. Den starter 10 minutters gange fra Ishavskatedralen, og ender ved Fjellstua, 450 moh. Stien var svært slitt, og det var store problemer med erosjon. I skogen skar stilegemet seg stedvis opptil en meter ned i bakken, og over tregrensa var vegetasjonen i stort sett hele fjellsida slitt bort, på grunn av manglende kanalisering. Dette var en av grunnene til at kommunen valgte å bygge en sherpasti langs Aksla. Dessuten var det spennende å kunne vise at det går an å bygge ting uten hjelp av maskiner, en kunst som det synes som vi i rike Norge har glemt. Det økonomiske utjevningsaspektet ved å bygge sherpastier, var også en viktig drivkraft.

Gjorde vi rett da vi valgte å bygge om en av byens mest brukte turstier til en natursteinstrapp?

Vi har gjort oss mange erfaringer – på godt og på vondt – i løpet av prosessen. Om å jobbe tett sammen med folk fra en helt annen kultur. Om å planlegge med naturen – ikke mot. Om verdien av nok og ærlig kommunikasjon med omgivelsene. Om alle tingene som følger i kjølvannet når man bygger en sherpasti. Og ikke minst: om stein!